Xem tất cả 10 kết quả

Máy trợ thính nằm trong tai (ITE)

Kiểu máy ITE được đặt ở phần cửa tai, người khác có thể nhìn thấy máy (mức độ nhìn thấy ít hay nhiều tùy thuộc vào hình dạng và kích thước ống tai của người dùng máy).

*Đặc điểm

  • Khớp với tai
  • Phù hợp cho những đối tượng từ điếc nhẹ đến nặng
  • Có nhiều màu sắc để lựa chọn