Thông tin thính học

Thông tin thính học

Thính học là một chi nhánh của khoa học nghiên cứu nghe, cân bằng và rối loạn liên quan. Các học viên của mình, những người điều trị những người có thính giác và chủ động ngăn ngừa thiệt hại liên quan, là các nhà thính học. Sử dụng các chiến lược kiểm tra khác nhau (thí dụ các xét nghiệm thính giác, các phép đo phát xạ otoacoustic, chụp lén video, và xét nghiệm điện sinh lý), thính học nhằm xác định xem có ai có thể nghe thấy trong phạm vi bình thường và nếu không, phần nghe (tần số cao, trung bình hay thấp) bị ảnh hưởng ở mức độ nào và nơi nào gây tổn thương cho tai nghe (tai ngoài, tai giữa, tai trong, thần kinh thính giác và/hoặc hệ thần kinh trung ương). Nếu bác sĩ chuyên khoa thính giác xác định rằng có bất thường về thính giác hoặc có bất thường về tiền đình thì họ sẽ đưa ra các kiến ​​nghị cho bệnh nhân về những lựa chọn nào đó (ví dụ trợ thính, cấy ốc tai điện tử, các hướng dẫn y tế thích hợp) có thể được hỗ trợ.

Ngoài việc kiểm tra thính giác, các nhà thính học cũng có thể làm việc với nhiều khách hàng trong quá trình phục hồi chức năng (những người bị ù tai, rối loạn nghe, người sử dụng ốc tai và/hoặc người sử dụng máy trợ thính), từ các nhóm nhi đồng cho đến cựu chiến binh và có thể thực hiện đánh giá ù tai và hệ thống tiền đình

Chuyên viên thính học là chuyên gia chăm sóc sức khoẻ chuyên về xác định, chẩn đoán, điều trị và giám sát các rối loạn của hệ thống thính giác và hệ tiền đình của tai. Các nhà thính học được đào tạo để chẩn đoán, quản lý và/hoặc điều trị các chứng bệnh thính giác, ù tai hoặc cân bằng. Họ phân phối, quản lý và phục hồi thiết bị trợ thính và đánh giá ứng cử viên cho và cấy ghép ốc tai điện tử. Họ tư vấn cho các gia đình thông qua một chẩn đoán mới về mất thính lực ở trẻ sơ sinh và giúp dạy kỹ năng đối phó cho những người trưởng thành bị khiếm thính. Họ cũng giúp thiết kế và thực hiện các chương trình an toàn thính giác cá nhân và công nghiệp, các chương trình sàng lọc thính giác dành cho trẻ sơ sinh, các chương trình kiểm tra thính giác của trường và cung cấp các nút tai đặc biệt và các thiết bị bảo vệ thính giác khác để giúp ngăn ngừa nghe kém. Các nhà thính học được đào tạo để đánh giá rối loạn tiền đình ngoại biên có nguồn gốc từ bệnh lý tai trong. Họ cũng điều trị các chứng rối loạn tiền đình và cân bằng nhất định như Chứng lo âu sầu ở vị trí (Benign Paroxysmal Positional Vertigo – BPPV). Ngoài ra, nhiều nhà thính học hoạt động như các nhà khoa học thính giác trong khả năng nghiên cứu.

Các nhà thính học có đào tạo về giải phẫu và sinh lý học, máy trợ thính, cấy ghép ốc tai điện, điện sinh lý, âm học, psychophysics, thần kinh, chức năng tiền đình và đánh giá, rối loạn cân bằng, tư vấn và ngôn ngữ ký hiệu. Các nhà thính học cũng tổ chức chương trình sàng lọc thính giác sơ sinh đã được bắt buộc ở nhiều bệnh viện ở Mỹ, Anh và Ấn Độ. Chuyên viên thính giác thường có bằng một trong các chứng chỉ sau: ThS (ThS), Au.D., STI, PhD, hoặc ScD, tùy thuộc vào chương trình và quốc gia đã tham dự.

Việc sử dụng thuật ngữ “Thính học” và “Audiologist” trong các ấn phẩm chỉ được bắt đầu từ năm 1946. Người sáng tạo ban đầu của thuật ngữ này vẫn chưa được biết, nhưng Berger đã xác định được những người khởi tạo có thể như Mayer BA Schier, Willard B Hargrave, Stanley Nowak, Norman Canfield, hoặc Raymond Carhart. Trong một tiểu sử của Robert Galambos, Hallowell Davis được cho là đã tạo ra thuật ngữ này vào những năm 1940, nói rằng thuật ngữ “huấn luyện thần kinh” phổ biến hiện nay giống như một phương pháp dạy con người cách lắc tai của chúng.

(Nguồn: theo Wikipedia)